EN CZ

TRAXLE - produkty společnosti Poulek Solar s.r.o.

Solární energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Její využití nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Množství využitelné energie závisí na klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu. Lze ji dobře využívat nejen v oblastech s dlouhým slunečním svitem, ale i s vyšší nadmořskou výškou.


Solární panely

Monokrystalické a polykrystalické solární panely

Dodáváme CERTIFIKOVANÉ (IEC 61215) solární fotovoltaické panely od 5W až do 160W (240W budou dodávány brzy) rovněž i ve velkoobchodním množství.

Oboustranné solární PV panely

Fotovoltaický (PV) solární systém TRAXLE spojuje velmi efektivně sledovače Slunce TRAXLE a oboustranné c-Si monokrystalické fotovoltaické moduly TRAXLE, což může navýšit množství vyrobené elektrické energie až o 55% v porovnání s pevnými PV systémy. Sezónně může navýšení množství vyrobené energie činit až 75%.

Pracovní teplota oboustranných fotovoltaických panelů

Oboustranné i jednostranné fotovoltaické panely bývají dodávány stejnými výrobci. Konstrukce panelů bývá velmi podobná, jedinými rozdíly bývají zadní kontakty ve tvaru mřížky a průhledné sklo na zadní straně oboustranných panelů. Teplota solárních článků byla stanovena z teplotní závislosti napětí fotovoltaického panelu naprázdno při definovaném osvětlení.

Při našem měření byly porovnávány oboustranné fotovoltaické panely (c-Si) a jednostranné panely (c-Si). Měření bylo prováděno v létě před polednem při 1,5 násobné koncentraci záření, při větru pod v<1m.s-1 a při okolní teplotě vzduchu t=22°C. Oboustranné panely měly pracovní teplotu t=41°C, což bylo o 12°C méně než jaká byla pracovní teplota jednostranných panelů t=53°C.

Srovnání standarních fotovoltaických prvků a produktů TRAXLE.

V případě zájmu o naše produkty nám zašlete Vaši poptávku nebo nás kontaktujte přímo.


Louis Vuitton Outlet