EN CZ

TRAXLE - produkty společnosti Poulek Solar s.r.o.

Solární energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Její využití nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Množství využitelné energie závisí na klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu. Lze ji dobře využívat nejen v oblastech s dlouhým slunečním svitem, ale i s vyšší nadmořskou výškou.


Hřebenový koncentrátor

Nový pohyblivý hřebenový koncentrátor

Princip pohyblivého stojanu, který udržuje solární panely po celý den v poloze kolmé ke slunečnímu záření je popsán na stránce "Sledovače slunce". Použití takového stojanu výrazně zvýší množství vyrobené energie. Další navýšení vyrobené energie můžeme dosáhnout pomocí koncentrátorů slunečního záření. Existující koncentrátory však měly určité nevýhody, které odstranila nová konfigurace celého solárního systému.

Více informací o novém pohyblivém hřebenovém koncentrátoru

V případě zájmu o naše produkty nám zašlete Vaši poptávku nebo nás kontaktujte přímo.


Louis Vuitton Outlet